Kỹ năng SEO

3 cách tạo FAQ schema cho bài viết

Đánh dấu câu hỏi thường gặp FAQ theo cấu trúc Schema có vai trò quan trọng giúp cho việc hiển thị kết quả phong phú (FAQ rich snippets) trên công cụ tìm kiếm Google. Để đánh dấu tổ hợp FAQ, chúng ta chèn mã Json-LD hoặc Microda cùng với những câu hỏi và trả lời hoàn chỉnh.

chen faq schema vao bai viet

Đây là 3 cách giúp chúng ta thực hiện chèn cấu trúc FAQ Schema cho trang web WordPress.

Cách 1: Cấu trúc thủ công với mã Json-LD hoặc Microdata

Chúng ta sử dụng cấu trúc sẵn có của mã Json-LD và Microdata, chúng ta sẽ tùy chỉnh những câu hỏi và trả lời phù hợp với mục đích sử dụng. Thêm nhiều hay ít nhóm FAQ đều được thực hiện trên nền tảng cơ bản của các mã này.

Đây là một ví dụ của mã Json-LD để cấu trúc FAQ Schema:

<script type="application/ld+json">{ "@context": "https://schema.org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [{ "@type": "Question","name": "
	Câu hỏi số 1?
","acceptedAnswer": {"@type": "Answer","text": "
	 Câu trả lời cho câu hỏi 1. 
 "}},
	
 
 {"@type": "Question", "name": "
	Câu hỏi số 2? 
","acceptedAnswer": {"@type": "Answer","text": "
	 Trả lời cho câu hỏi 2.
 "}},
	
 
 {"@type": "Question", "name": "
	Câu hỏi số 3?
","acceptedAnswer": {"@type": "Answer","text": "
	 Câu trả lời cho câu hỏi 3. 
	"}}]}</script>

Và đây là một ví dụ của đoạn mã Microdata để cấu trúc FAQ Schema:

<section itemscope itemtype="https://schema.org/FAQPage">
<div itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
  <strong itemprop="name">
	
Đây là câu hỏi số 1?
</strong>
<div itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
<div itemprop="text">

 Trả lời cho câu hỏi 1. 
  </div></div></div>
  <div itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
  <strong itemprop="name">

Đây là câu hỏi 2?
</strong>
<div itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
<div itemprop="text">

Trả lời cho câu hỏi 2.
  </div></div></div>
  <div itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
  <strong itemprop="name">

Đây là câu hỏi 3?
</strong>
<div itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
<div itemprop="text">

Trả lời cho câu hỏi 3. 
	</div></div></div></section>

Tuy nhiên, với cách làm này nó mất thời gian và dễ gây ra các lỗi hiển thị trong cấu trúc đoạn mã FAQ, vì có nhiều chi tiết nhỏ trong tổ hợp cấu trúc. Thế nên, cách thức này không được khuyến kích sử dụng.

Cách 2: Sử dụng công cụ tạo mã Schema

Công cụ tạo mã Schema cho FQA hỗ trợ đánh dấu nhóm câu hỏi thường gặp được nhanh chóng hơn. Việc vận dụng công cụ tạo mã đòi hỏi bạn thực hiện hai bước căn bản:

 1. Đó là vào công cụ tạo cấu trúc Schema ( vào đây FAQ Schema Generator Json), nhập giữ liệu câu hỏi và trả lời.
 2. Sau đó ở bước tiếp theo là bạn gián đoạn mã được tạo ra ở trên vào trang web của bạn.

Công việc tương đối đơn giản, tuy vậy bạn cũng cần phải cẩn thận khi bạn cập nhật lại nội dung trang web, vì bạn đang sử dụng mã Java chèn vào bài viết của bạn để đánh dấu Schema cho câu hỏi – đáp. Do đó, mỗi khi cập nhật trang web, bạn cần tránh làm thay đổi bất kỳ mã nào trong nhóm cấu trúc bạn tạo ra ở trên.

Chỉ vô tình bất kỳ ký hiệu hay tag nào chèn vào nhóm cấu trúc đó cũng có thể gây ra lỗi FAQ Schema. Vì thế, khi bạn thực hiện, bạn cần cẩn trọng để tránh rủi ro cho những nổ lực của bạn.

Cách 3: Sử dụng shortcode của plugin

Phương pháp này khá đơn giản và nhanh chóng giúp tạo các cấu trúc FAQ schema cho bài viết một cách hoàn chỉnh nhất. Đồng thời, khi sử dụng các shortcode sẽ tránh các cấu trúc được đánh dấu bị lỗi khi bạn chỉnh sử, cập nhật bài viết mà vô tình không để ý đến các cấu trúc Schema đã có sẵn.

 • Bước 1: Bạn cài đặt FAQ Schema Markup plugin, và kích hoạt nó lên.
 • Bước 2: Copy và gián các đoạn mã vào trong bài viết như trong hướng dẫn.
 • Bước 3: Thay đổi câu hỏi và trả lời thành câu hỏi và trả lời của mình. Lưa lại là xong!

Đây là ba cách cần thiết để chèn mã lược đồ Câu hỏi thường gặp vào trang web WordPress của bạn. Nếu bạn đánh dấu đúng Lược đồ câu hỏi thường gặp, bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để hiển thị cấu trúc được đánh dấu của mình trong các trang kết quả tìm kiếm của Google.

Để đảm bảo công việc của mình diễn ra chính xác, bạn luôn cần sử dụng công cụ Kiểm tra kết quả nhiều định dạng của Google để kiểm tra xem mình đã làm đúng hay chưa.

Đối với những người mới làm quen với SEO, mình thực sự khuyên bạn nên sử dụng phương pháp 2 hoặc phương pháp 3. Đấy là cách sử dụng đơn giản để có được kết quả hiển thị đa dạng trên Google cho trang web của các bạn.

Nhận xét