Kỹ năng web

Cách chèn bảng đồ Google map vào website

Chèn bảng đồ Google map vào trang web giúp cho bài viết sống động, mang lại lợi ích cho người đọc truy cập điểm đến một cách nhanh chóng. Các bước thực hiện như sau:

1. Gõ địa điểm mà bạn muốn chọn vào công cụ tìm kiếm của Google

Ví dụ ở đây: Chợ đêm Đà Lạt

Google xuất hiện như sau:

google map 2

2. Chọn lên bảng đồ bên tay phải

Chọn (click) lên tên “Chợ Đêm Đà Lạt”. Sẽ xuất hiện:

google map 3

Khi đó bạn sẽ dùng nút + hay – (phóng to hay thu nhỏ) để cho địa điểm chính rõ hơn.

Tiếp tục chọn (click) lên nút “Share”.

3. Chọn mã để chèn vào trang web

Sau khi bạn chọn nút “Share”, một hộp thoạ xuất hiện.

Chọn lên tab: “Embed a map”.

Tiếp chọn: “Copy HTML”.

google map 4

4. Chèn code bảng đồ vừa chọn vào website

Quay lại bài viết trên trang web mà bạn muốn chèn bảng đồ vào.

a. Bạn chọn block theo HTML để chèn code.

htm block

b. Block thuộc tính HTML xuất hiện. Bạn chỉ cần gián (paste) code ở trên vào đây.

html block

5. Thay đổi tham số trong bảng đồ

Khi chèn vào bảng đồ sẽ có dạng mã số, bạn chú ý tham số: width=”600″, đổi nó thành: width=”100%”

bang do google

Sau khi đổi:

bang do google 100 phan tram 2

Lưu lại hay cập nhật bài viết. Thế là xong.

Bảng đồ hoàn chỉnh như phía dưới

Nhận xét